Biopaliwa

  Instalacje

Biopaliwa (ang. biofuel) – paliwa otrzymywane w różny sposób z materii organicznej (biomasa). Mogą być stałe, płynne i gazowe. W zależności od tego wykorzystuje się je w różny sposób. Biopaliwo stałe otrzymuje się z drewna i jego odpadów, upraw roślin energetycznych, odpadów organicznych z rolnictwa, odpadów komunalnych i przemysłowych. Biopaliwo w postaci gazu to głównie biogaz. Gaz taki powstaje podczas beztlenowej fermentacji substancji organicznych na przykład w oczyszczalni ścieków, czy wysypiskach śmieci. Biopaliwa płynne to przede wszystkim alkohole otrzymywane z roślin o dużej zawartości cukru i biodiesel z roślin oleistych.

LEAVE A COMMENT