Biomasa

  Ogród

Biomasa (ang. biomass) – całość występującej na Ziemi materii organicznej, która może ulegać biodegradacji; najstarsze wykorzystywane przez człowieka paliwo. Należy do odnawialnych źródeł energii i stanowi trzecie naturalne źródło energii na świecie; według Unijnej dyrektywy 2001/77/WE – podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego, leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich; według polskiej definicji – biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji. Pochodzą z produktów, odpadów i pozostałołci z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty i z części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji (Dz. U. Nr 267, poz. 2656). Definicje określają biomasę głównie jako odpady, ale uprawia się również specjalnie rośliny w celu uzyskanie z nich biomasy. Są to na przykład: wierzba energetyczna, rdest, trzcina – mają one niewielkie wymagania glebowe i duże roczne przyrosty.

LEAVE A COMMENT