Category : Ogród

Pelety (ang. pellets) jest to rodzaj biopaliwa stałego, który otrzymujemy z od odpadów drzewnych, a także z upraw roślin energetycznych takich jak wierzba energetyczna. Pelety powstają w  wyniku sprasowania pod ciśnieniem odpadów drzewnych. Pelety są pełnowartościowym materiałem opałowym, który w trakcie spalania wydziela niewielką ilość popiołu. Popiół ze spalenia peletów możemy wykorzystywać ja..

Read more

Hydrożel jest to żel, w którym fazą rozproszoną jest woda. Hydrożele powstają na bazie polimerów naturalnych i sztucznych. Najpopularniejszym hydrożelem jest zwykła galaretka z żelatyny. Hydrożele są popularnie stosowane w ogrodnictwie jako środek do magazynowania wody w glebie, lub do zabezpieczania systemu korzeniowego sadzonek przed utratą wilgoci podczas transportu oraz w uprawach szkółkarskich.  Do celów ogrodniczych stosuje ..

Read more

Fontanna inaczej zwana wodotryskiem to urządzenie wodne, najczęściej ozdobne, wyrzucające pod ciśnieniem wodę z dysz lub dyszy. Fontannę zaliczamy do elementów małej architektury. Może występować w ogrodzie sama lub w powiązaniu z oczkiem wodnym. Konstrukcja fontanny składa się z basenu z przelewem i trzonu z dyszą. Do trzonu doprowadzona jest pod ciśnieniem woda, która tryska z ..

Read more

Biomasa (ang. biomass) – całość występującej na Ziemi materii organicznej, która może ulegać biodegradacji; najstarsze wykorzystywane przez człowieka paliwo. Należy do odnawialnych źródeł energii i stanowi trzecie naturalne źródło energii na świecie; według Unijnej dyrektywy 2001/77/WE – podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego, leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, ..

Read more