Cegła

  Budownictwo

Cegła (ang. brick) – materiał budowlany, zwykle w kształcie prostopadłościanu (czasami nietypowe w kształcie np. klina lub wycinka pierścienia). Obecnie prostopadłościenne cegły mają znormalizowane wymiary (25x12x6,5 cm). Wytwarza się je z surowców mineralnych, formując i poddając działaniu wysokiej temperatury (850-1100oC). Najpopularniejsze są cegły ceramiczne produkowane z glin. Dodaje się do nich substancje schudzające obniżające plastyczność (np. piasek, szamot) lub zwiększające porowatość (np. trociny). Na właściwość cegieł znaczny wpływ mają warunki, w jakich są one wypalane. Osobną grupę stanowią cegły silikatowe (wapienno-cementowe) wytwarzane z piasku kwarcowego, wapna niegaszonego, mielonego i wody poprzez formowanie w prasach i poddaniu gorącej pary wodnej pod ciśnieniem. Cegły ogniotrwałe (szamotowe) to cegły uzyskiwane z mieszaniny szamotu i gliny używane do budowy pieców.

LEAVE A COMMENT