Biogaz

  Instalacje

Biogaz (ang. biogas) – gaz palny, powstający w wyniku fermentacji tlenowej związków organicznych (na przykład ścieków, odpadów komunalnych, odchodów zwierzęcych). Można go wykorzystywać do produkcji prądu w silnikach lub turbinach, do spalania w kotłach oraz do produkcji prądu i ciepła w kogeneracji. W procesie spalania biogazu produkuje się mniej szkodliwych tlenków azotu niż w przypadku spalania paliw kopalnych. Jego wartość opałowa wynosi 17-27 MJ/m3. Biogaz składa się głównie z metanu, ditlenku węgla i resztkowych ilości siarkowodoru oraz tlenku węgla.

LEAVE A COMMENT