Beton

  Budownictwo

Beton (ang. concrete) – materiał budowlany składający się z kruszywa (drobnego i grubego – np. piasku i żwiru) oraz spoiwa mineralnego (np. cementu) i wody. Oprócz cementu jako spoiwa używa się spoiw organicznych np. lepiszczy bitumicznych (np. beton asfaltowy), spoiw żywicznych (beton żywiczny). Ze względu na gęstości wyróżnia się beton zwyły, lekki (w tym beton komórkowy i kruszywowy) i ciężki. Zwykłych używa się na ogół do konstrukcji nośnych, lekkich do konstrukcji izolacyjnych, ciężkich do konstrukcji ochronnych (np. przed promieniowaniem). Stosowany w drogownictwie beton chudy ma mniej więcej o połowę mniejszą zawartość cementu niż beton zwykły. Beton można również klasyfikować ze względu na rodzaj kruszywa użytego do jego produkcji np. żużlobeton, gruzobeton, kermazytobeton, trocinobeton. Mogą być betony pompowane, prasowane, wibrowane (ze względu na sposób produkcji). Istnieją również betony zbrojone (np. stalowymi prętami) o zwiększonej wytrzymałości. Betony stosowano już w czasach starożytnych, popularność zyskał po wynalezieniu cementu portlandzkiego w 1824 roku.

LEAVE A COMMENT