Archiwa tagu: D

Drenaż

Drenaż (ang. drainage) – system podziemny służący odprowadzeniu wody od budynku (odwodnieniu). Wody opadowe przesiąkają przez warstwy gruntu i zagrażają fundamentom budynku, szczególnie jeśli izolacja przeciwwilgociowa nie jest dostatecznie wytrzymała. Zapobiec przedostawaniu się wody do wnętrza może drenaż opaskowy wykonany dookoła budynku. Woda spływa przez różnego rodzaju złoża filtracyjne (złoża drenujące) do rury drenującej biegnącej dookoła budynku i jest odprowadzana z dala od niego.

Dom pasywny

Dom pasywny (ang. passive house) – dom, którego ogrzewanie nie wymaga stosowania żadnych aktywnych form energii.  Wykorzystuje się wyłącznie ciepło słoneczne, ciepło wytwarzane przez domowników i urządzenia domowe, które jest odzyskiwane poprzez wentylację. Dom pasywny musi mieć minimalne straty wynikające z przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne. Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt wyznaczył standardy, które musi spełnić budynek, aby mógł ubiegać się o miano domu pasywnego. Określić przede wszystkim zapotrzebowanie na energię cieplną konieczną do jego ogrzania. W ciągu roku na ogrzanie domu może być zużyte nie więcej niż 15 kWh/(m2rok) energii końcowej (energii elektrycznej, oleju opałowego, gazu). Daje to zużycie rzędu 1,5 litra oleju opałowego (lub 1,7 m3 gazu lub 2,3 kg węgla) na rok na metr kwadratowy powierzchni. Nie każdy dom wybudowany w technologii energooszczędnej można nazwać domem pasywnym. Dodatkowo, aby podnieść komfort użytkowania i ograniczyć energochłonność określa się:

  • roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną na maksymalnym poziomie 120 kWh/m2rok
  • maksymalne zapotrzebowanie grzewcze pomieszczeń jako 10 W/m2
  • szczelność budynku na poziomie n50 – większe równe 0,6/h
  • częstotliwość przegrzania pomieszczeń latem maksymalnie 10%.

Docieplanie

Docieplanie (ang. thermal insulation) – izolowanie cieplne budynków, mające na celu ich ocieplenie i zmniejszenie strat ciepła. Do izolowania budynków wykorzystuje się materiały pochodzenia mineralnego (wełna mineralna), syntetycznego (styropian) czy organicznego (płyty paździerzowe, ekofiber). Najpopularniejsze metody ocieplania to metoda lekka mokra i metoda lekka sucha. Pierwsza polega na przyklejeniu do ściany warstwy izolacyjnej (wełna, styropian) i wykończeniu tynkiem mineralnym lub akrylowym, druga polega na przymocowaniu do ścian wełny mineralnej i obłożeniu okładziną izolacyjną. Trwałość elewacji zależy w dużym stopniu od staranności wykonania, a nie od doboru materiałów czy technologii.