Demineralizacja

  Instalacje

Demineralizacja (ang. water demineralizing, demineralization of water, water softening) – odsalanie wody; proces usuwania z wody rozpuszczonych w niej soli mineralnych. Często stosuje się metodą odwróconej osmozy.

LEAVE A COMMENT