Dom pasywny

  Budownictwo, Instalacje

Dom pasywny (ang. passive house) – dom, którego ogrzewanie nie wymaga stosowania żadnych aktywnych form energii.  Wykorzystuje się wyłącznie ciepło słoneczne, ciepło wytwarzane przez domowników i urządzenia domowe, które jest odzyskiwane poprzez wentylację. Dom pasywny musi mieć minimalne straty wynikające z przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne. Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt wyznaczył standardy, które musi spełnić budynek, aby mógł ubiegać się o miano domu pasywnego. Określić przede wszystkim zapotrzebowanie na energię cieplną konieczną do jego ogrzania. W ciągu roku na ogrzanie domu może być zużyte nie więcej niż 15 kWh/(m2rok) energii końcowej (energii elektrycznej, oleju opałowego, gazu). Daje to zużycie rzędu 1,5 litra oleju opałowego (lub 1,7 m3 gazu lub 2,3 kg węgla) na rok na metr kwadratowy powierzchni. Nie każdy dom wybudowany w technologii energooszczędnej można nazwać domem pasywnym. Dodatkowo, aby podnieść komfort użytkowania i ograniczyć energochłonność określa się:

  • roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną na maksymalnym poziomie 120 kWh/m2rok
  • maksymalne zapotrzebowanie grzewcze pomieszczeń jako 10 W/m2
  • szczelność budynku na poziomie n50 – większe równe 0,6/h
  • częstotliwość przegrzania pomieszczeń latem maksymalnie 10%.

LEAVE A COMMENT