Archiwa tagu: Biogaz

Biopaliwa

Biopaliwa (ang. biofuel) – paliwa otrzymywane w różny sposób z materii organicznej (biomasa). Mogą być stałe, płynne i gazowe. W zależności od tego wykorzystuje się je w różny sposób. Biopaliwo stałe otrzymuje się z drewna i jego odpadów, upraw roślin energetycznych, odpadów organicznych z rolnictwa, odpadów komunalnych i przemysłowych. Biopaliwo w postaci gazu to głównie biogaz. Gaz taki powstaje podczas beztlenowej fermentacji substancji organicznych na przykład w oczyszczalni ścieków, czy wysypiskach śmieci. Biopaliwa płynne to przede wszystkim alkohole otrzymywane z roślin o dużej zawartości cukru i biodiesel z roślin oleistych.

Biogaz

Biogaz (ang. biogas) – gaz palny, powstający w wyniku fermentacji tlenowej związków organicznych (na przykład ścieków, odpadów komunalnych, odchodów zwierzęcych). Można go wykorzystywać do produkcji prądu w silnikach lub turbinach, do spalania w kotłach oraz do produkcji prądu i ciepła w kogeneracji. W procesie spalania biogazu produkuje się mniej szkodliwych tlenków azotu niż w przypadku spalania paliw kopalnych. Jego wartość opałowa wynosi 17-27 MJ/m3. Biogaz składa się głównie z metanu, ditlenku węgla i resztkowych ilości siarkowodoru oraz tlenku węgla.