Więźba dachowa

  Budownictwo

Więźba dachowa (ang. rafter framing) – szkieletowa drewniana konstrukcja dachu stromego. Dźwiga ciężar pokrycia dachowego. Podstawowe elementy więźby nazywa się wiązarami.
W zależności od układu wyróżnia się konstrukcję:

  • krokwiową,
  • krokwiowo-płatwiową,
  • krokwiowo-jętkową,
  • stolcową,
  • kleszczowo-płatwiową,
  • mansardową,
  • hełmową
  • i inne.

LEAVE A COMMENT