Archiwa tagu: ściany

Farby

Farby (ang. paint) – substancje naniesione na powierzchnię tworzące na niej powłokę ochronną, dekoracyjną lub specjalną. Podstawową funkcją farby jest ochrona pomalowanej powierzchni przed czynnikami atmosferycznymi, chemicznymi, biologicznymi, czy mechanicznymi. Ponadto farby stanowią element dekoracyjny, a czasami pełnią dodatkową funkcje jak np. farby fluorescencyjne. Farby zawierają różne składniki: spoiwa, substancje błonotwórcze, żywice, pigmenty, barwniki, plastyfikatory, dodatkowe substancje (konserwujące, opóźniających wysychanie itp. w zależności od potrzeb) oraz składniki lotne tj. rozpuszczalniki i rozcieńczalniki. Te ostatnie nadają farbie pożądaną lepkość poprzez rozpuszczanie substancji błonotwórczej.
Wyróżniamy farby:

  • alkidowe – ftalowe (ang. alkyd paint)
  • chlorokauczukowe
  • winylowe (poliwinylowe)
  • epoksydowe
  • poliuretanowe
  • akrylowe.

Cegła

Cegła (ang. brick) – materiał budowlany, zwykle w kształcie prostopadłościanu (czasami nietypowe w kształcie np. klina lub wycinka pierścienia). Obecnie prostopadłościenne cegły mają znormalizowane wymiary (25x12x6,5 cm). Wytwarza się je z surowców mineralnych, formując i poddając działaniu wysokiej temperatury (850-1100oC). Najpopularniejsze są cegły ceramiczne produkowane z glin. Dodaje się do nich substancje schudzające obniżające plastyczność (np. piasek, szamot) lub zwiększające porowatość (np. trociny). Na właściwość cegieł znaczny wpływ mają warunki, w jakich są one wypalane. Osobną grupę stanowią cegły silikatowe (wapienno-cementowe) wytwarzane z piasku kwarcowego, wapna niegaszonego, mielonego i wody poprzez formowanie w prasach i poddaniu gorącej pary wodnej pod ciśnieniem. Cegły ogniotrwałe (szamotowe) to cegły uzyskiwane z mieszaniny szamotu i gliny używane do budowy pieców.