Tag : ogród

Fontanna inaczej zwana wodotryskiem to urządzenie wodne, najczęściej ozdobne, wyrzucające pod ciśnieniem wodę z dysz lub dyszy. Fontannę zaliczamy do elementów małej architektury. Może występować w ogrodzie sama lub w powiązaniu z oczkiem wodnym. Konstrukcja fontanny składa się z basenu z przelewem i trzonu z dyszą. Do trzonu doprowadzona jest pod ciśnieniem woda, która tryska z ..

Read more

Biomasa (ang. biomass) – całość występującej na Ziemi materii organicznej, która może ulegać biodegradacji; najstarsze wykorzystywane przez człowieka paliwo. Należy do odnawialnych źródeł energii i stanowi trzecie naturalne źródło energii na świecie; według Unijnej dyrektywy 2001/77/WE – podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego, leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, ..

Read more