Archiwa tagu: materiały budowlane

Gładź szpachlowa

Gładź szpachlowa jest to materiał budowlany oparty głównie na gipsie jako materiale wiążącym i wypełniającym z dodatkiem kredy, dolomitu i materiałów pomocniczych.

Gładź szpachlową przygotowujemy w następujący sposób: suchą gładź mieszamy z wodą aż uzyskamy zaprawę o konsystencji gęstej śmietany. Tak uzyskaną gładź nakładamy na ścianę cienką warstwą i wyrównujemy.
Czas twardnienia gładzi to 1 do 2 godzin. Gładź szpachlowa po wyschnięciu daje się łatwo obrabiać papierem ściernym.

Podobnym materiałem do gładzi szpachlowej jest stiuk.

Beton

Beton (ang. concrete) – materiał budowlany składający się z kruszywa (drobnego i grubego – np. piasku i żwiru) oraz spoiwa mineralnego (np. cementu) i wody. Oprócz cementu jako spoiwa używa się spoiw organicznych np. lepiszczy bitumicznych (np. beton asfaltowy), spoiw żywicznych (beton żywiczny). Ze względu na gęstości wyróżnia się beton zwyły, lekki (w tym beton komórkowy i kruszywowy) i ciężki. Zwykłych używa się na ogół do konstrukcji nośnych, lekkich do konstrukcji izolacyjnych, ciężkich do konstrukcji ochronnych (np. przed promieniowaniem). Stosowany w drogownictwie beton chudy ma mniej więcej o połowę mniejszą zawartość cementu niż beton zwykły. Beton można również klasyfikować ze względu na rodzaj kruszywa użytego do jego produkcji np. żużlobeton, gruzobeton, kermazytobeton, trocinobeton. Mogą być betony pompowane, prasowane, wibrowane (ze względu na sposób produkcji). Istnieją również betony zbrojone (np. stalowymi prętami) o zwiększonej wytrzymałości. Betony stosowano już w czasach starożytnych, popularność zyskał po wynalezieniu cementu portlandzkiego w 1824 roku.