Archiwa tagu: materiał budowlany

Gładź szpachlowa

Gładź szpachlowa jest to materiał budowlany oparty głównie na gipsie jako materiale wiążącym i wypełniającym z dodatkiem kredy, dolomitu i materiałów pomocniczych.

Gładź szpachlową przygotowujemy w następujący sposób: suchą gładź mieszamy z wodą aż uzyskamy zaprawę o konsystencji gęstej śmietany. Tak uzyskaną gładź nakładamy na ścianę cienką warstwą i wyrównujemy.
Czas twardnienia gładzi to 1 do 2 godzin. Gładź szpachlowa po wyschnięciu daje się łatwo obrabiać papierem ściernym.

Podobnym materiałem do gładzi szpachlowej jest stiuk.

Cegła

Cegła (ang. brick) – materiał budowlany, zwykle w kształcie prostopadłościanu (czasami nietypowe w kształcie np. klina lub wycinka pierścienia). Obecnie prostopadłościenne cegły mają znormalizowane wymiary (25x12x6,5 cm). Wytwarza się je z surowców mineralnych, formując i poddając działaniu wysokiej temperatury (850-1100oC). Najpopularniejsze są cegły ceramiczne produkowane z glin. Dodaje się do nich substancje schudzające obniżające plastyczność (np. piasek, szamot) lub zwiększające porowatość (np. trociny). Na właściwość cegieł znaczny wpływ mają warunki, w jakich są one wypalane. Osobną grupę stanowią cegły silikatowe (wapienno-cementowe) wytwarzane z piasku kwarcowego, wapna niegaszonego, mielonego i wody poprzez formowanie w prasach i poddaniu gorącej pary wodnej pod ciśnieniem. Cegły ogniotrwałe (szamotowe) to cegły uzyskiwane z mieszaniny szamotu i gliny używane do budowy pieców.