Tag : I

Izolacja przeciwwilgociowa (ang. damp insulation) jest to zabezpieczenie elementów budynku przed przenikaniem wody nie wywierającej parcia na powierzchnię. Izolację przeciwwilgociową stosuje się także w pomieszczeniach szczególnie narażonych na możliwość zalania, czyli tzw. pomieszczeniach mokrych – kuchniach, łazienkach i miejscach, w których zachodzi konieczność częstego zmywania posadzek oraz ścian. Zobacz także hydr..

Read more

Instalacja grzewcza (ang. heating system) jest to system urządzeń znajdujący się wewnątrz budynku, służący do rozprowadzania ciepła. Instalacja grzewcza składa się z: rur elementy dodatkowe: pompy, zawory, liczniki, bez..

Read more