Instalacja uziemiająca

  Elektrotechnika

Instalacja uziemiająca (ang. earthing arrangement; grounding arrangement – US) jest to zespół wszystkich połączeń elektrycznych i elementów służących do uziemienia sieci, instalacji i/lub urządzenia

LEAVE A COMMENT