Archiwa tagu: hydroizolacja

Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacja przeciwwilgociowa (ang. damp insulation) jest to zabezpieczenie elementów budynku przed przenikaniem wody nie wywierającej parcia na powierzchnię. Izolację przeciwwilgociową stosuje się także w pomieszczeniach szczególnie narażonych na możliwość zalania, czyli tzw. pomieszczeniach mokrych – kuchniach, łazienkach i miejscach, w których zachodzi konieczność częstego zmywania posadzek oraz ścian.
Zobacz także hydroizolacja.

Hydroizolacja

Hydroizolacja (ang. hydro-insulation) jest to bariera chroniąca przegrody budowlane przed działaniem wody. Hydroizolacja ochrania zewnętrzne, zagłębione w ziemi, części budynku przed wpływem wody opadowej i gruntowej. Hydroizolacja jest także stosowana do izolacji tarasów i balkonów przed opadami. Wewnątrz budynku stosujemy hydroizolację do izolacji przegród budowlanych przed zawilgoceniem.

W zależności od czynnika przed którym ma chronić hydroizolacje dzielimy na:

  • hydroizolacje: parochronne – zapobiegające przenikaniu pary wodnej,
  • lekkie, przeciwilgociowe – chroniące przed działaniem wody nie wywierającej ciśnienia,
  • ciężkie, przeciwwodne – zapobiegające przenikaniu wody wywierającej ciśnienie.

Wykonuje się je z materiałów bitumicznych i z tworzyw sztucznych.

Geosyntetyki

Geosyntetyki (ang. geosynthetics) – dzielą się na dwie grupy: przepuszczające wodę (geotekstylia) i nieprzepuszczalne (geomembrany).

Geotekstylia dzielimy na:

  • tkane czyli geotkaniny
  • nietkane czyli geodzianiny i geowłókniny
  • pokrewne

Geotekstylia wytwarza się techniką dziewiarską lub włókninową.

Geomembrany są to nieprzepuszczające wody wstęgi lub arkusze produkowane z syntetyków i mas bitumicznych. Geomembrany składają się z kilku warstw i mają grubość powyżej 1 mm.

Poza tym produkowane są także: georuszty, geosiatki, geokraty, geomaty, geodreny, geokompozyty.

Geosyntetyki stosuje się do wzmocnienia skarb czy brzegów rzek, stabilizacji podłoża, filtracji i drenażu, zabezpieczanie membran, folii i paroizolacji.

Podstawowe parametry techniczne geosyntetyków to: gęstość, grubość, porowatość, izotropia (bądź anizotropia), charakterystyka powierzchni, wytrzymałość (na zerwanie, przebicie, wgniecenie, rozerwanie), odporność na obciążenie, na czynniki atmosferyczne, biologiczne, chemiczne.