Hydroizolacja

  Budownictwo, Izolacje

Hydroizolacja (ang. hydro-insulation) jest to bariera chroniąca przegrody budowlane przed działaniem wody. Hydroizolacja ochrania zewnętrzne, zagłębione w ziemi, części budynku przed wpływem wody opadowej i gruntowej. Hydroizolacja jest także stosowana do izolacji tarasów i balkonów przed opadami. Wewnątrz budynku stosujemy hydroizolację do izolacji przegród budowlanych przed zawilgoceniem.

W zależności od czynnika przed którym ma chronić hydroizolacje dzielimy na:

  • hydroizolacje: parochronne – zapobiegające przenikaniu pary wodnej,
  • lekkie, przeciwilgociowe – chroniące przed działaniem wody nie wywierającej ciśnienia,
  • ciężkie, przeciwwodne – zapobiegające przenikaniu wody wywierającej ciśnienie.

Wykonuje się je z materiałów bitumicznych i z tworzyw sztucznych.

LEAVE A COMMENT