Tag : dach stromy

Dachówka (ang. roofing-tile) – wyrób budowlany stosowany jako pokrycie dachowe. Może być zrobiona z gliny (dachówka ceramiczna) lub z mieszaniny cementowo-piaskowej (dachówka cementowa) w różnych kształtach (np. gąsiory służą do krycia kalenic i szczytów dachów). Dachówki otrzymywane poprzez formowanie taśmy gliny ceglarskiej w dachówczarkach, nazywa się dachówkami ciągnionymi, które dzielą się na: holenderki (esówki, ang. ..

Read more

Więźba dachowa (ang. rafter framing) – szkieletowa drewniana konstrukcja dachu stromego. Dźwiga ciężar pokrycia dachowego. Podstawowe elementy więźby nazywa się wiązarami. W zależności od układu wyróżnia się konstrukcję: krokwiową, krokwiowo-płatwiową, krokwiowo-jętkową, stolcową, kleszczowo-płatwiową, mansardową, hełmow..

Read more