Tag : budownictwo

Renowacja budynków (ang. renovation) są to działania mające na celu przywrócenie pierwotnego stanu budynku, ewentualnie jego ocieplenie i przystosowanie do zamieszkania. Renowacja budynku może dotyczyć jedynie samego remontu budynku, usunięcia jego uszkodzeń, przywrócenia mu sprawności eksploatacyjnej. Często jednak w trakcie remontu dokonuje się termomodernizacji budynku. Osobnym tematem jest renowacja budynków zabytkowych mająca na celu przywrócenie ..

Read more

Papa to materiał budowlany służący do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych elementów budynku.  Papę otrzymujemy nasączając osnowę  masą asfaltową lub smołową. Tradycyjnie stosuje się jako osnowę papy tekturę. Obecnie wykorzystuje się jako osnowę papy welon z włókna szklanego lub poli..

Read more

Jastrych jest to posadzka bezspoinowa lub podkład pod podłogę. Zadaniem jastrychu jest wyrównanie powierzchni przed położeniem materiału wykończeniowego czyli terakoty, płytek, parkietu, wykładziny itp. Jastrych może występować w postaci mokrej i suchej. W postaci mokrej jastrych jest to zaprawa budowlana układana na danej powierzchni. Postać sucha to płyty prefabrykowane. Jastrych dzielimy na: anhydrytowy gipsowy cementowy ..

Read more

Hydroizolacja (ang. hydro-insulation) jest to bariera chroniąca przegrody budowlane przed działaniem wody. Hydroizolacja ochrania zewnętrzne, zagłębione w ziemi, części budynku przed wpływem wody opadowej i gruntowej. Hydroizolacja jest także stosowana do izolacji tarasów i balkonów przed opadami. Wewnątrz budynku stosujemy hydroizolację do izolacji przegród budowlanych przed zawilgoceniem. W zależności od czynnika przed którym ma chronić hydroizolacje ..

Read more

Home staging jest to przygotowanie nieruchomości do sprzedaży bądź wynajmu. Celem tego działania jest zainteresowanie jak największej liczby oglądających nieruchomość, a przez to przyspieszenie sprzedaży lub wynajmu za możliwie najwyższą cenę.  Home staging łączy w sobie dekoratorstwo, marketing i techniki pr..

Read more