Archiwa tagu: Biopaliwo stałe

Pelety

Pelety (ang. pellets) jest to rodzaj biopaliwa stałego, który otrzymujemy z od odpadów drzewnych, a także z upraw roślin energetycznych takich jak wierzba energetyczna.
Pelety
powstają w  wyniku sprasowania pod ciśnieniem odpadów drzewnych. Pelety są pełnowartościowym materiałem opałowym, który w trakcie spalania wydziela niewielką ilość popiołu. Popiół ze spalenia peletów możemy wykorzystywać jako nawóz.

Biopaliwa

Biopaliwa (ang. biofuel) – paliwa otrzymywane w różny sposób z materii organicznej (biomasa). Mogą być stałe, płynne i gazowe. W zależności od tego wykorzystuje się je w różny sposób. Biopaliwo stałe otrzymuje się z drewna i jego odpadów, upraw roślin energetycznych, odpadów organicznych z rolnictwa, odpadów komunalnych i przemysłowych. Biopaliwo w postaci gazu to głównie biogaz. Gaz taki powstaje podczas beztlenowej fermentacji substancji organicznych na przykład w oczyszczalni ścieków, czy wysypiskach śmieci. Biopaliwa płynne to przede wszystkim alkohole otrzymywane z roślin o dużej zawartości cukru i biodiesel z roślin oleistych.