Instalacja wodociągowa

Home » Instalacje » Instalacja wodociągowa
Instalacje, Wokół domu Brak komentarzy

Instalacja wodociągowa (ang. water supply system) jest to instalacja wody użytkowej. Instalacja wodociągowa  składa się z zespołu urządzeń (m.in. armatura, przewody, pion wodociągowy, podejście wodociągowe) rozprowadzających wodę na danym terenie i w budynku. Instalacja wodociągowa rozpoczyna się wodomierzem głównym na przyłączu wodociągowym.

LEAVE A COMMENT