Tag : układ koloidalny

Emulsja (ang. emulsion) – dwufazowy układ dyspersyjny ciecz-ciecz dwóch nie mieszających się wzajemnie cieczy – polarnej i niepolarnej.  Emulsja jest układem termodynamiczne nietrwałym. Kinetycznie trwałe emulsje otrzymujemy w obecności emulgatora. Emulsja to szczególny przypadek układu kol..

Read more