Tag : posadzka bezspoinowa

Home » Posts tagged posadzka bezspoinowa"

Jastrych jest to posadzka bezspoinowa lub podkład pod podłogę. Zadaniem jastrychu jest wyrównanie powierzchni przed położeniem materiału wykończeniowego czyli terakoty, płytek, parkietu, wykładziny itp. Jastrych może występować w postaci mokrej i suchej. W postaci mokrej jastrych jest to zaprawa budowlana układana na danej powierzchni. Postać sucha to płyty prefabrykowane. Jastrych dzielimy na: anhydrytowy gipsowy cementowy ..

Read more