Tag : posadzka bezspoinowa

Jastrych jest to posadzka bezspoinowa lub podkład pod podłogę. Zadaniem jastrychu jest wyrównanie powierzchni przed położeniem materiału wykończeniowego czyli terakoty, płytek, parkietu, wykładziny itp. Jastrych może występować w postaci mokrej i suchej. W postaci mokrej jastrych jest to zaprawa budowlana układana na danej powierzchni. Postać sucha to płyty prefabrykowane. Jastrych dzielimy na: anhydrytowy gipsowy cementowy ..

Read more