Archiwa tagu: Drenaż

Geowłóknina

Geowłóknina (ang. geotextile) jest to jeden z geosyntetyków. Geowłóknina występuje w postaci warstwy runa o uporządkowanej albo przypadkowej orientacji włókien. Są one łączone mechanicznie (igłowanie, przeszywanie) lub metodą klejenia (chemicznie lub termicznie), mają porowatą i sprężystą strukturę, bardzo dobre właściwości filtracyjne oraz dużą wytrzymałość na rozciąganie. Geowłókniny służą do ochrony złóż filtracyjnych, wypełniania rowów drenarskich oraz ochrony geomembran przed uszkodzeniem.

Geosyntetyki

Geosyntetyki (ang. geosynthetics) – dzielą się na dwie grupy: przepuszczające wodę (geotekstylia) i nieprzepuszczalne (geomembrany).

Geotekstylia dzielimy na:

  • tkane czyli geotkaniny
  • nietkane czyli geodzianiny i geowłókniny
  • pokrewne

Geotekstylia wytwarza się techniką dziewiarską lub włókninową.

Geomembrany są to nieprzepuszczające wody wstęgi lub arkusze produkowane z syntetyków i mas bitumicznych. Geomembrany składają się z kilku warstw i mają grubość powyżej 1 mm.

Poza tym produkowane są także: georuszty, geosiatki, geokraty, geomaty, geodreny, geokompozyty.

Geosyntetyki stosuje się do wzmocnienia skarb czy brzegów rzek, stabilizacji podłoża, filtracji i drenażu, zabezpieczanie membran, folii i paroizolacji.

Podstawowe parametry techniczne geosyntetyków to: gęstość, grubość, porowatość, izotropia (bądź anizotropia), charakterystyka powierzchni, wytrzymałość (na zerwanie, przebicie, wgniecenie, rozerwanie), odporność na obciążenie, na czynniki atmosferyczne, biologiczne, chemiczne.

Drenaż

Drenaż (ang. drainage) – system podziemny służący odprowadzeniu wody od budynku (odwodnieniu). Wody opadowe przesiąkają przez warstwy gruntu i zagrażają fundamentom budynku, szczególnie jeśli izolacja przeciwwilgociowa nie jest dostatecznie wytrzymała. Zapobiec przedostawaniu się wody do wnętrza może drenaż opaskowy wykonany dookoła budynku. Woda spływa przez różnego rodzaju złoża filtracyjne (złoża drenujące) do rury drenującej biegnącej dookoła budynku i jest odprowadzana z dala od niego.