Tag : Certyfikat energetyczny

Certyfikat energetyczny (ang. energy certificate) – dokument, który określa energochłonność budynku/lokalu i przypisuje mu jedną z siedmiu klas energetycznych. Sporządzany jest przez licencjonowanego, niezależnego specjalistę (audytora). Im wyższa klasa energetyczna budynku, tym niższe zużycie energii i niższe koszty eksploatacji. Od 1 stycznia 2009 roku każdy nowo powstały budynek mieszkalny i istniejący już budynek lub lokal, ..

Read more