Archiwa tagu: G

Geowłóknina

Geowłóknina (ang. geotextile) jest to jeden z geosyntetyków. Geowłóknina występuje w postaci warstwy runa o uporządkowanej albo przypadkowej orientacji włókien. Są one łączone mechanicznie (igłowanie, przeszywanie) lub metodą klejenia (chemicznie lub termicznie), mają porowatą i sprężystą strukturę, bardzo dobre właściwości filtracyjne oraz dużą wytrzymałość na rozciąganie. Geowłókniny służą do ochrony złóż filtracyjnych, wypełniania rowów drenarskich oraz ochrony geomembran przed uszkodzeniem.

Geosyntetyki

Geosyntetyki (ang. geosynthetics) – dzielą się na dwie grupy: przepuszczające wodę (geotekstylia) i nieprzepuszczalne (geomembrany).

Geotekstylia dzielimy na:

  • tkane czyli geotkaniny
  • nietkane czyli geodzianiny i geowłókniny
  • pokrewne

Geotekstylia wytwarza się techniką dziewiarską lub włókninową.

Geomembrany są to nieprzepuszczające wody wstęgi lub arkusze produkowane z syntetyków i mas bitumicznych. Geomembrany składają się z kilku warstw i mają grubość powyżej 1 mm.

Poza tym produkowane są także: georuszty, geosiatki, geokraty, geomaty, geodreny, geokompozyty.

Geosyntetyki stosuje się do wzmocnienia skarb czy brzegów rzek, stabilizacji podłoża, filtracji i drenażu, zabezpieczanie membran, folii i paroizolacji.

Podstawowe parametry techniczne geosyntetyków to: gęstość, grubość, porowatość, izotropia (bądź anizotropia), charakterystyka powierzchni, wytrzymałość (na zerwanie, przebicie, wgniecenie, rozerwanie), odporność na obciążenie, na czynniki atmosferyczne, biologiczne, chemiczne.

Gont bitumiczny

Gont bitumiczny, dachówka bitumiczna (ang. bituminous shingle, bituminous tile) – lekkie pokrycie dachowe, uformowane z masy bitumicznej i włókna szklanego, w kształty po ułożeniu na dachu przypominające gont, dachówkę ceramiczną czy blachę. Lico gontu bitumicznego lub dachówki bitumicznej pokrywa się posypką mineralną nadającą kolor i chroniącą całe pokrycie przed warunkami atmosferycznymi. Trwałość takiego pokrycia z gontu bitumicznego lub dachówki bitumicznej wynosi około 50 lat.